INSPEKTERA, ANALYSERA OCH DELA

Utforska de senaste referensobjekten nedan

Utforska några av Spotscales exempelmodeller nedan. Du kan klicka och prova 3D-verktyget, testa funktionalitet och funktioner.

Prisberäkning
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
BeräknaBeräkna

Rådhuset Helsingborg


 • Purpose: Renovering av tak och torn
 • Building Type: Slott
 • Plot area: 2 200 kvm
 • 3D Surface Area: 9 900 kvm
 • Time from project start to delivery: 2 veckor
 • Price: SEK 60-80k

Use Case

Helsingborgs rådhus är en vacker och älskad arkitektonisk pärla allt sedan det byggdes. Det var dock hög tid att byta tak och för denna byggnad. Med sina många detaljer, var en mängdberäkning av alla takelement och ytor både krånglig och riskabel att göra utifrån befintliga 2D-ritningar. 3D-mängdningen av taket var en stor hjälp i bedömningen av detta projekt.

Universitetssjukhus


 • Purpose: Planering och byggnation
 • Building Type: Industri
 • Plot area: 83 400 kvm
 • 3D Surface Area: 184 400 kvm
 • Time from project start to delivery: 3 månader
 • Price: SEK 100-200k

Use Case

Universitetssjukhusets fastighetsgrupp efterfrågade möjligheten att kunna överblicka aktuell byggnations-status och kvantifierade mätningar under en intensiv renoveringsperiod. Sjukhusområdet genomgick en enorm förändring under en flerårsperiod och våra modeller gav arbetsgruppen förbättrad förståelse för hur nya byggnader skulle passa in på platsen under utvecklingen.
MätMät
NoteraNotera
SamarbetaSamarbeta
ModifieraModifiera
InspekteraInspektera
MätMät
AnalyseraAnalysera
NoteraNotera
TermoTermo

Platt industribyggnad


 • Purpose: Identifikation av värmeläckage
 • Building Type: Låt industri
 • Plot area: 71 000 kvm
 • 3D Surface Area: 99 300 kvm
 • Time from project start to delivery: 8 veckor
 • Price: SEK 25-55k

Use Case

Denna multifunktionella byggnad var i stort behov av renovering när det gällde byggnadens klimatskal. Olika delar av byggnaden byggdes till under flera år med många olika byggmaterial. För att identifiera dolda värmeläckage från fasader och tak applicerades 3D-termisk skiktning. Med hjälp av denna typ av information kunda renoveringarna planeras på ett mycket bättre sätt.

Kronprinsen, Malmö


 • Purpose: Restaurering fasad
 • Building Type: Höghus
 • Plot area: 2 800 kvm
 • 3D Surface Area: 16 400 kvm
 • Time from project start to delivery: 4 veckor
 • Price: SEK7-12k

Use Case

När projektet Kronprinsen, ett ikoniskt höghus i Malmö, beställdes stod behovet av restaurering i fokus eftersom byggnaden är kulturskyddad. Fasaden var i ett akut behov av renovering, men de ursprungliga, detaljerade byggnadsspecifikationerna fanns inte kvar. För att förstå fördelningen av fasadplattors material och nyanser var bildspråket väsentligt. Med 3D-modellen kunde kunden förstå hur man mest exakt återställer byggnaden till dess ursprungliga karaktäristiska utseende.
MätMät
NoteraNotera
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera

Linköpings domkyrka


 • Purpose: Historisk restaurering
 • Building Type: Kyrka
 • Plot area: 4 200 kvm
 • 3D Surface Area: 17 000 kvm
 • Time from project start to delivery: 3 veckor
 • Price: SEK 12-20k

Use Case

Historiska byggnader, som kyrkor och slott, är i ständigt behov av restaurering och statusuppföljningar. Genom den detaljerade 3D-bilden som tillhandahålls av denna point-in-time ögonblicksbild, får kunden en tydlig bild av den aktuella situationen och möjliggör jämförelser med historiska data.

Kontorsbyggnader


 • Purpose: Plannering och byggnation
 • Building Type: Lägre kontorsbyggnad
 • Plot area: 24 900 kvm
 • 3D Surface Area: 42 800 kvm
 • Time from project start to delivery: 2 månader
 • Price: SEK 20-35k

Use Case

Ett större kontorsområde var i behov av detaljerade modeller för att kunna utveckla området ytterligare. Modellen användes av flera aktörer inblandade i processen, såsom stadsplanerare och arkitekter. Vidare användes de detaljerade inspektionsmöjligheterna som modellen tillhandahåller för att förbättra underhållsplanerna.
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
SamarbetaSamarbeta
ModifieraModifiera
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
BeräknaBeräkna

Bostäder


 • Purpose: Förberedelser inför fasadrenovering
 • Building Type: Flerbostadshus
 • Plot area: 1 000 kvm
 • 3D Surface Area: 3 200 kvm
 • Time from project start to delivery: 10 dagar
 • Price: SEK 2-5k

Use Case

Liksom många byggnader var detta flerbostadshus i stort behov av renovering. För att noggrant kunna bedöma de material som renoveringen krävde levererades Spotscale-kvantifieringen (QTO). För att uppnå extremt exakta mätningar, skapades modellen med extra fokus på upplösning och detaljer.

Malmöhus slott


 • Purpose: Historisk inspektion
 • Building Type: Sloctt
 • Plot area: 19 800 kvm
 • 3D Surface Area: 33 200 kvm
 • Time from project start to delivery: 4 veckor
 • Price: SEK 9-16k

Use Case

Det ursprungliga syftet med att skanna Malmöhus slott var att producera en 3D-print. Senare använde kunden den för en mängd olika ändamål, inklusive historisk inspektion och presentation.
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
MätMät
NoteraNotera

Flygplats


 • Purpose: Simulering
 • Building Type: Industri
 • Plot area: 19 900 kvm
 • 3D Surface Area: 29 900 kvm
 • Time from project start to delivery: 6 veckor
 • Price: SEK 20-30k

Use Case

För att simulera framtidens obemannade flygtrafik över en stad användes denna lilla flygplats för att producera en sanningsenlig simulering. I framtiden, när VTOL-marknaden är mer utvecklad, kommer små flygplatser att ha en helt annan roll för lokal logistik och drönarleverans.

Nedbrunnen fabrik


 • Purpose: Försäkringsskador
 • Building Type: Platt industri
 • Plot area: 20 700 kvm
 • 3D Surface Area: 35 000 kvm
 • Time from project start to delivery: 1 vecka
 • Price: SEK4-7k

Use Case

Försäkringsbolaget ville få en uppfattning om brandskadorna och uppskatta förlusten och kostnaden för renovering. Bolaget använde modellen genom att skicka den till olika entreprenörer för att få jämförbara offerter på reparationer.
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera
InspekteraInspektera
MätMät
NoteraNotera

Skorsten


 • Purpose: Betonginspektion
 • Building Type: Torn
 • Plot area: 700 kvm
 • 3D Surface Area: 1 800 kvm
 • Time from project start to delivery: 3 dagar
 • Price: SEK 2-4k

Use Case

Syftet med detta projekt var att inspektera betongens status så att en betongexpert i sin tur kunde analysera bilderna och bedöma sprickornas svårighetsgrad.

Warehouse Thermal

Luxor Warehouse,  Sweden  Read more

Explore in 3D
Price: $8-25k